Καθαρισμός λυμάτων και ομβρίων

Καθαρισμός λυμάτων και ομβρίων

Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται στο χώρο άντλησης – μεταφοράς λυμάτων, στην εκκένωση βόθρων και απόφραξης. Η εταιρεία μας διαθέτει ιδιόκτητο στόλος τελευταίας τεχνολογίας βυτιοφόρων οχημάτων με αντλίες υψηλότατης απόδοσης και ισχυρά αποφρακτικά μηχανήματα πολλαπλών χρήσεων κατάλληλα για εκκένωση βόθρων και άντληση λυμάτων.

Για τις αποφράξεις έχουμε στη διάθεσή μας τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό σε ειδικά αυτοκίνητα με μηχανές υψηλής πίεσης νερού (Jetting). Η βίαιη εξαγωγή του νερού, διαλύει τα συσσωρευμένα λίπη και παρασύρει στο φρεάτιο καθαρισμού όλες τις στερεές ύλες, χαλίκια, άμμο κλπ. Σε περίπτωση που τα φερτά υλικά είναι πολλά, η απομάκρυνσή τους από το φρεάτιο γίνεται με αναρρόφηση και αποθήκευση στη δεξαμενή του οχήματος καθαρισμού (VACUUM).

Mε τον πιο πάνω εξοπλισμό, αναλαμβάνουμε καθαρισμούς λυμάτων, σηπτικών δεξαμενών, λιποπαγίδων, πλύσιμο και καθάρισμα αντλιοστασίων.

Μεταφορά Επικίνδυνων αποβλήτων

Μεταφορά Επικίνδυνων αποβλήτων

Η εταιρεία μας έχει στην κατοχή της το μοναδικό ADR βυτιοφόρο στην Κύπρο το οποίο κατέχει όλες τις άδειες για τη μεταφορά:

 • Επικίνδυνων αποβλήτων
 • Πετρελαιοειδών
 • Χημικών αποβλήτων
Επίσης, τελευταίως έχουμε προσθέσει στο στόλο μας ένα όχημα ADR Jeeting-Vacuum, το οποίο έχει άδεια για καθαρισμό και πλύσιμο επικίνδυνων αποβλήτων (πετρελαιοειδών) με τη χρήση μηχανής υψηλής πίεσης νερού και απορρόφησης.

Επιδιορθώσεις σωλήνων

Επιδιορθώσεις σωλήνων

Το σύστημα επιδιόρθωσης σωλήνων χρησιμοποιείται για την ανανέωση κυκλικών και όχι μόνο σωλήνων σε διαμέτρους μέχρι και 1400mm. Προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για την αποκατάσταση σωλήνων νερού και λυμάτων. Η εταιρεία μας χρησιμοποιεί μια γρήγορη και επιλεκτική μέθοδο επισκευής ελαττωματικών τμημάτων στις σωλήνες.

Είναι μια δοκιμασμένη, επί τόπου επισκευή του συστήματος, η οποία χρησιμοποιείται κυρίως στην Αμερική και στις Ευρωπαϊκές χώρες. Η ανθεκτικότητα στη διάβρωση του fiberglass είναι ένα εξαιρετικό μέσο για την επισκευή και τη σφράγιση σωλήνων, προς ρωγμές, διαρροές και διάβρωση. Το Resinκαι το Fiberglass παρέχουν απαράμιλλη δομική αντοχή, ενώ το προφίλ του και το απαλό του φινίρισμα διατηρούν ή αυξάνουν την ικανότητα ροής.

Η επί τόπου επιδιόρθωση, αποκαθιστά τη γήρανση ή την κατεστραμμένη σωλήνα, με την κατασκευή μίας νέας επένδυσης με liner στην εσωτερική επιφάνεια του υφιστάμενου αγωγού. Μερικές από τις περιπτώσεις που απαιτούν επί τόπου αποκατάσταση είναι όταν η σωλήνα είναι σπασμένη, όταν υπάρχει εισροή νερού, ή όταν υπάρχει πρόβλημα στις συνδέσεις. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται έχουν εξαιρετική αντίσταση στα χημικά και στις τριβές και είναι πολύ ανθεκτικά στην υγρασία.

Αποκατάσταση Φρεατίων

Αποκατάσταση Φρεατίων

“Διατηρούμε τις κατασκευές για πάντα νέες”

Η διάβρωση είναι μία συχνή ανησυχία όσον αφορά τις επιφάνειες των φρεατίων και αντλιοστασίων. Η διάβρωση μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρά λειτουργικά αλλά και περιβαλλοντικά προβλήματα. Αυτά τα προβλήματα μπορούν εύκολα να λυθούν με συστήματα επίστρωσης που έχουν σαν βάση τους το εποξικό resin. Τα υλικά που χρησιμοποιούμε, συνδυάζουν την εύκολη εφαρμογή τους με τη γρήγορη σκλήρυνση, εξαιρετικά ισχυρούς δεσμούς σε υγρές επιφάνειες και τη διαρκή στεγανότητα έναντι των διαρροών.

Εφαρμογές:

Εσωτερική και εξωτερική επάλειψη σε σπασμένες, διαβρωμένες και γενικά προβληματικές επιφάνειες προς παρακάτω κατασκευές:

 • Φρεάτια και αγωγοί αποχέτευσης
 • Αντλιοστάσια
 • Δεξαμενές

Πλεονεκτήματα:

 • Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών το φρεάτιο είναι έτοιμο για λειτουργία
 • Ταχεία σκλήρυνση του υλικού
 • Μεγάλη ικανότητα πρόσφυσης
 • Ομοιόμορφα πάχη προς επιφάνειας επικάλυψης
 • Σταθερή επιφάνεια επικάλυψης
 • Υλικά φιλικά προς το περιβάλλον και ακίνδυνα για την υγεία
 • Υψηλή χημική αντοχή και μεγάλη ελαστικότητα

Ενέσιμα υλικά για σταμάτημα εισροής νερού

Για τη σφράγιση των πιο πάνω επιφανειών, χρησιμοποιούνται ρητίνες πολυουρεθάνης σε ενέσιμη μορφή. Το resifill είναι υλικό δύο συστατικών με πολυουρεθανική βάση, το οποίο έχει σαν στόχο το σταμάτημα εισροής νερού. Στα σημεία τα οποία παρατηρείται αστοχία υλικού και υπάρχει εισροή νερού, γίνεται έλεγχος για την ασφάλεια της περιοχής και αν η επιφάνεια έχει την κατάλληλη αντοχή και δύναμη, τότε τοποθετείται το ενέσιμο υλικό με ειδικό πιστόλι για να σταματήσει η εισροή νερού.

Επιθεωρήσεις σωλήνων με CCTV

Επιθεωρήσεις σωλήνων με CCTV

Η επιθεώρηση αγωγών είναι μία μορφή τηλεπαρακολούθησης που χρησιμοποιείται για την οπτική επιθεώρηση του εσωτερικού των αγωγών.Τα τελευταία χρόνια, η επιθεώρηση της κατάστασης των αποχετεύσεων έχει γίνει ένα σημαντικό χαρακτηριστικό της διαχείρισης των υπονόμων και αποχέτευσης των αυτοκινητόδρομων. Οι έρευνες που γίνονται, παράγουν μεγάλες ποσότητες δεδομένων που πρέπει να καταγράφονται και να αποθηκεύονται. Τα συστήματα επιθεώρησης της εταιρείας μας πληρούν όλες τις προδιαγραφές του εγχειριδίου «Manual of Sewer Condition Classification” για την κωδικοποίηση των ελαττωμάτων με βάση τα εθνικά πρότυπα.

Η εταιρεία μας χρησιμοποιεί τα εξής συστήματα:

Α. ECO-Star 400

Το σύστημα αυτό είναι του κατασκευαστή Wolfgang Rausch GmbH & Co και μοντέλο ECO-Star 400 digital. Είναι εγκατεστημένο μέσα σε CCTV Pipe Inspection Van με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό (ηλεκτρονικούς υπολογιστές, γεννήτρια, ηλεκτρονικό ανυψωτήρα για εισαγωγή και εξαγωγής της κάμερας μέσα στο φρεάτιο – αγωγό). Μπορεί να επιθεωρήσει αγωγούς με διάμετρο από 100mm-1800mm.

T Η κάμερα εισάγεται στον αγωγό και δέχεται εντολές από το κέντρο ελέγχου του οχήματος βιντεοσκόπησης. Η πορεία της κάμερας, η ακριβής θέση της κάθε στιγμή, η κλίση του αγωγού και η θερμοκρασία καταγράφονται σε βίντεο. Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής αναλύει τις πληροφορίες που λαμβάνει η κάμερα και τις συνδυάζει με δεδομένα που του παρέχουν ειδικοί αισθητήρες στο όχημα. Στο σύστημα επιθεώρησης και βιντεοσκόπησης των αγωγών, συμπεριλαμβάνεται και λογισμικό πρόγραμμα, από το οποίο δίνονται όλες οι εντολές και εκδίδονται αναλυτικά διαγράμματα για την κατάσταση των αγωγών, συμπεριλαμβανομένου και ξεχωριστού διαγράμματος για τη μέτρηση της κλίσης (σε γραφική παράσταση). Μέσω του συστήματος επίσης, τυπώνονται και φωτογραφίες από τα σημεία τα οποία παρουσιάζουν κάποιο πρόβλημα.

Μέσω της πιο πάνω διαδικασίας, μπορούμε να εντοπίσουμε τυχών ρωγμές ή σπασμένες σωλήνες, καθιζήσεις σε τμήματα του αγωγού, εισχώρηση υπόγειων υδάτων στο δίκτυο, εισχώρηση ριζών ή άλλων παράνομων συνδέσεων, υπολείμματα που έχουν ενσωματωθεί στον αγωγό, και γενικότερα, οποιοδήποτε πρόβλημα το οποίο μπορεί να παρουσιάζει ο αγωγός.

Β. McMincord

Ένα ελαφρύ και εύχρηστο σύστημα κάμερας για έλεγχο σωλήνων από 15mm έως 80mm. Αυτό τo σύστημα έγχρωμης κάμερας είναι εξαιρετικά μικρό και ιδανικό για την οπτική, μη καταστροφική επιθεώρηση των σωλήνων. Πρόκειται για ένα σύστημα οπτικών ελέγχων για το γλυκό νερό, τα λύματα, την επιθεώρηση κοιλοτήτων, τη βιομηχανική επιθεώρηση. Επιθεώρηση για οικιακές εγκαταστάσεις, όπως για πισίνες, νιπτήρες, τουαλέτες κλπ. Με τη βοήθεια αυτού του συστήματος μίνι κάμερας μπορούν να εντοπιστούν σταθερά κολλημένες εναποθέσεις, εκδορές και παραμορφώσεις σε στενά, αγκιστρωμένα, μη φωτισμένα σημεία και γενικά σε σημεία που είναι δύσκολη η πρόσβαση.. Οι ανιχνευόμενες βλάβες μπορούν να αποθηκευτούν ως εικόνα ή / και ως βίντεο απευθείας στην κάρτα SD και μπορούν να μεταφερθούν σε υπολογιστή για αναπαραγωγή.

Οικιστικές & Εμπορικές Υπηρεσίες

Οικιστικές & Εμπορικές Υπηρεσίες

Η εταιρεία μας παρέχει τις διάφορες υπηρεσίες τις σε οικίες, εστιατόρια, γραφεία, ξενοδοχεία και άλλα. Εκτός από τις αντλήσεις λυμάτων και καθαρισμούς σωλήνων και σηπτικών, γίνεται τώρα και επιθεώρηση σε τουαλέτες, νιπτήρες, υδροροές, νεροχύτες, σωλήνες πισίνων και οποιεσδήποτε άλλες οικιακές σωλήνες με τη χρήση μικρής κάμερας ιδανικής για επιθεωρήσεις τέτοιων σωλήνων.

Σε περίπτωση εντοπισμού σπασίματος, ρωγμών ή εισροής νερού, χρησιμοποιούμε μία μέθοδο τελευταίας τεχνολογίας για κόλλημα των σωλήνων εσωτερικά με τη χρήση Liner, χωρίς να χρειαστεί εκσκαφή ή σπασίματα.

Οι επιδιορθώσεις των σωλήνων σας γίνονται τώρα χωρίς οποιαδήποτε ταλαιπωρία για εσάς!